2 Aralık 2019 – Hepimiz Göçmeniz Platformu Basın Açıklaması: Hükümetin yeni yasa tasarısı göçmenlerin hayatlarını riske atıyor

0

2019 yılı siyasilerin göçmen düşmanlığı yarışıyla geçti. Özellikle Suriyelilerin yılbaşı kutlamaları, plajlara girmeleri, bayramlarda ateşkesten faydalanarak kendi topraklarına gidip dönemleri, insanca bir hayat sürmek istemeleri; kısacası yaptıkları her şey suç ilan edildi.

Yerel seçimler sürecinden beri, göçmenlerin hangi “güvenli” bölgeye nasıl gönderilecekleri, Suriyelilerin istek ve iradesinden bağımsız olarak tartışılıyor. Öyle ki, bu nefret ve ayrımcılık, 9 yaşında bir göçmenin kendini asarak intihar etmesine yol açacak kadar berbat bir atmosfer yarattı.

Şimdi, hükümet, göçmenlere yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasa tasarısında, göçmenlerin haklarını ciddi bir şekilde geriye götüren, hatta yaşam haklarını riske atacak değişiklikler bulunuyor. Tasarının başlıca maddeleri şunlar:

• Göçmenler belirsiz süreler boyunca gözetim altında tutulabilecek.

• Savaştan veya zulümden kaçarak Türkiye’ye “yasadışı” yollarla giren ve iltica etmek

isteyenlere bu yol kapatılacak.

• Türkiye’den diğer ülkelere geçmek isteyenlere “teşebbüs” suçlaması ile yaptırım uygulanabilecek.

• Sınırdışı etme işlemlerine itiraz (ve bu süreçte sınırdışının durdurulması) süresi göçmenlerin bu haktan yararlanamayacağı kadar kısa tutulacak.

• Sağlık güvencesi olmayan göçmenlere bu hizmet sadece bir yıl süreyle verilecek.

• Hukuki statüsünde netlik bulunmayan göçmenlere ev kiralayan veya başka hizmetler sunan kişiler “göçmen kaçakçısı” ilan edilecek.

Bazı olumlu maddeleri bulunsa da, yasa tasarısı, göçmenlerle ilgili otoriter dünyanın “güvenlik” konseptini yansıtıyor. Göçmenler ABD’de, Yunanistan’da, Avustralya’da ve her yerde kıskaca alınmak istenirken, Türkiye’deki yasal düzenlemeler de buna paralel bir seyir izliyor. Tasarı, yukarıda saydığımız bir dizi maddesiyle, Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerle de çelişiyor.

Kamu otoritelerine bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, hiç kimse nedensiz kaçmaz. Göç etmek suç değildir. İnsanların savaştan, yoksulluktan, ırkçılıktan kaçma ve daha iyi bir hayat arama hakları vardır. Sığınma bir insan hakkıdır. Göçmenlerin sığındıkları ülkelerde insanca yaşayacak koşulları talep etmeleri son derece doğaldır.

Göçmenlere bakış ayrımcı olmamalıdır. Bir ülkede yaşayan insanları başka insanlardan üstün gören bir yaklaşım doğru değildir.

Göçmenler konusu; insani temellerde, göçmenlerin Türkiye’de eşit ve kardeşçe yaşayabileceği koşulları oluşturmaya yönelik bir perspektifle ele alınmalıdır.

Bu dünya hepimizin!

Sınırlar açılsın, göçmenlere özgürlük!

Tüm göçmenlere “mülteci” statüsü tanınsın!

Hepimiz Göçmeniz – Irkçılığa Hayır kampanyası

Share.

About Author

Comments are closed.