2 Ocak 2020 – Bu Ülkenin Nimet Ambarlarına Dadanmış Tarla Fareleri Var – Fahrettin Dağlı

0

Bu ülkenin nimet ambarlarına dadanmış tarla fareleri var. Yediklerini yiyorlar, yemediklerini pis salyalarıyla kirletiyorlar, yenilemez hale getiriyorlar; haram ediyorlar.

Helal-haram ayırımıyla ilgili hiçbir hassasiyet kalmadı.

İnanıyorum ki, şimdilerde yolsuzluk, usulsüzlük faal bir şekilde sürüyor.

Neden kendimden bu kadar emin ifade ediyorum?

Bu siyasi iktidar ile 2003-2005 yılları arasında çalıştım. Hem de iktidar icraatlarını denetleyen bir denetim kuruluşunun başı olarak.

Peki, neden görevden ayrıldım? Onca yaşanmışlardan sadece birisi üzerinden konuyu anlaşılır kılmaya çalışacağım.Veya en son kırılma noktasını nakledeceğim. Kısaca hikayesini şöyle özetlemiş olayım;

Beraber çalıştığım sayın bakana bir gün kendi meşrebinden arkadaşı olan bir bürokrat ile ilgili bir şikayet/ihbar dosyası götürdüm. Bürokratın yönettiği birim ile ilgili ciddi ve somut delillere dayalı iddialar sözkonusuydu ve dolayısıyla incelenmesi ve soruşturulması gerekiyordu.

Peki, inceleme emri yetkisinin uhdesinde bulunduğu Sayın Bakan, benim incelenmesi gerekir isteğime ne cevap verdi?

İfade aynen şu; ‘Fahrettin Bey, bu kadar imkanı teptirerek yanıma getirdiğim arkadaşlarım hakkında inceleme yapmamı mı teklif ediyorsun veya benden bekliyorsun?’

Ben de karşılık olarak ‘İnceleme emri verme yetkisi sizdedir. Ne yapmamızı öneriyorsunuz?

Karşı cevabı; “Siz bir mütalaa yazın paraflayın, ben de imzalayayım, dosyayı işlemden kaldıralım.’ dedi. Bunun kibarcası; dosyayı kapatıp, arşive kaldıralım.

Son sözüm; ‘Kusura bakmayın, ne sizin için, ne de arkadaşınız için vebal altına girmem. Eğer istiyorsanız, emaneti üzerimden alabilirsiniz.’

Ve tahminen birkaç gün sonra emaneti kendilerine tevdi ettim.

Yıl 2005. Halen eksiğiyle, hatasıyla hukuk kurumlarının az çok çalıştığı, karar istihsal ettiği yıllar. Ve iktidar mensuplarının bu kadar azgınlaşmadığı yıllar. Bu yıllar da bile denetim birimlerinden bunları talep eden siyasi iradenin bugün hiçbir çekincesinin olmadığı inancındayım.

Ki eski arkadaşlarımdan aldığım malumat da bu söylediklerimi teyit ediyor. Bakınız, Sayıştay raporları bile artık paylaşılmıyor. Adına denetim yaptıkları TBMM mensuplarına bile gösterilmiyor.

Düşününüz bu siyasi ve bürokratik düzende, iklimde hiç yolsuzluk olmaz mı? Hele hele anti demokratik şartların hakim olduğu bu zamanımızda!.. Bürokratların, denetim amirleri ve personelinin iş ve aşla tehdit edildikleri bir zamanda!.. Hele suçlanacak konuların torbalarının açık tutulduğu bir zamanda. Eğer birileri ‘Sn. Cumhurbaşkanı ve çevresindekilerle şöyle veya böyle bir yakınlık oluşturmuşsa, Cumhurbaşkanından veya diğerlerinden habersiz olarak bunu rahatlıkla tehdit aracı olarak kullanabilir. Hiçbir bürokrat bu tür tehditleri teyit etme cesaretini bile kendinde bulmayabilir. Ki, ehliyet ve liyakatin yerle yeksan olduğu bir dönemde aksini iddia etmek neredeyse imkansız.

İşte anti demokratik siyasal rejimlerde bu kültür, gelenek ve ahlak yerleşik hale geliyor. Nüfuz sahipleri istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Kimse onlara, “gözünüzün üzerinde kaşınız var” deme cesaretini kendinde bulamaz / bulmuyor.

Eskiye bile gitmeye gerek yok. Eğer, bugün iktidarın yolsuzluklar konusunda birazcık da olsa hassasiyeti ve ciddiyeti kalmışsa, beraber çalıştıkları bürokratları bağımsız ve emin bir dış denetçi ile görüştürsünler veya denetlettirsinler. Muhtemelen büyük çoğunluk, benim arz etmeye çalıştığım gibi var olanı itiraf edeceklerdir. Çünkü onlar da gidişattan rahatsız. Bir başkasının haksız zenginleşmesine vesile olup yarın ceremesini çekmek istemiyor. Bir yandan da bulunduğu konumu da kaybetmek istemiyor. İki arada bir derede kalıyor. Sonuçta kişilik bozuklukları ve diğer psikolojik travmalar yaşanıyor. Yazık ediliyor bu nesle!..

Devletin gücünü adalet, emanet ve merhametle kullanması gerekenlere sesleniyorum;

Tanıdığım onlarca ahlak abidesi insanların kanına girdiniz kimliksizleştirdiniz, ahlaksızlaştırdınız.

Tarla fareleriyle bizim nimet ambarlarımızı zehirlediniz. Bu nimetlerden beslenen hiç kimse iflah olmayacaktır.

Allah’ın size emanet olarak verdiği iktidar nimetine yazık ettiniz. Sadece kendinize değil, milyonlarca insana!..

(fahrettindagli.com)

Share.

About Author

Comments are closed.