2 Şubat 2018 – “Andımız Ölmedi, Kitaplarda Yaşıyor”

0

Reha Ruhavioğlu

2013 yılında okutulmasına son verilen öğrenci andının halen kitaplarda durduğunu açıklayan Diyarbakır Hak İnisiyatifi, daha önce yürüttüğü “Andımız Kaldırılsın” kampanyasını hatırlatarak, öğrenci andının ders kitaplarından da çıkarılması çağrısında bulundu…

2013 yılına kadar ilkokullarda her sabah öğrencilere okutulan öğrenci andı, o yıl hayata geçirilen bir “demokratikleşme paketi” kapsamında kaldırılmıştı. Metnin kaldırılmasını savunan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci andı için “30’larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyordu. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz.” demişti. Ancak söz konusu metnin çocuklara okutulmasına son verilirken metnin ders kitaplarından çıkarılmamış olması sık olmasa da bugüne kadar eleştirilegeldi.

Okulların ikinci döneme başlamasından önce bu konuyu gündeme getiren Diyarbakır Hak İnisiyatifi, bir açıklama yayımlayarak hükümete öğrenci andının ders kitaplarından çıkarılması çağrısında bulundu. Andın, ideolojik ve tektipleştirici olduğunun altını çizen Hak İnisiyatifi açıklamasının ilgili kısmında şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye, Türk etnik kimliğiyle beraber, otuzu aşkın başka etnik kimliği barındıran, çok kimlikli ve çok kültürlü bir ülkedir. İlkokul kitaplarındaki öğrenci andında “Türküm” ile başlayan ve “varlığım Türk varlığına armağan olsun”, “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.” ve son olarak “Ne mutlu Türküm diyene!” şeklindeki ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok kimlikli, çok kültürlü yapısına zarar veren, toplumu tek tip olarak algılayan ve algılamak isteyen ifadelerdir. Bu metinde “Türk” ırkını esas alan, Türkiye’deki diğer etnik kimliği görmezden gelen hatta asimile sonucu doğurabilecek ifadeler olmakla birlikte ideolojik devlet algısını küçücük çocuklara dayatan tek tipçi ve ırkçı bir metindir.

Çocuklarımız ne Türklüğe ne de başka bir ırka varlıklarını armağan etme andını zorunlu olarak okutulan kitaplarında görmek mecburiyetinde bırakılmamalıdır. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bir ideolojinin kalıplarına sıkıştırılan insanlar olmaktan çıkarılmalıdır. Sonuç olarak; Türkiye’deki tüm etnik ve diğer kimliklerin özgürce var olma, farklı ırkların ve ideolojilerin kendilerine dayatılmadığı özgür bir ortamda eğitim görme hakkı olmalıdır.”

‘Demokratikleşme topal, MEB kendi yönetmeliğini bile çiğniyor’

Hak İnisiyatifi üyesi Av. Recep Yavuz, Sivil Sayfalar için şu değerlendirmelerde bulundu: Şubemiz, Mazlumder’deki bir grup tarafından hukuksuz bir şekilde kapatılmadan önce 4-5 yıl boyunca Andımız’ın kaldırılması için mücadele yürüttü. Bunun için kampanyalar düzenledi, davalar açtı. 2013 yılında demokratikleşme paketi ile bu andın okutulmasına son verilmesini memnuniyetle karşıladık, ancak hemen arkasından bu demokratikleşme paketinin eksik olduğu görüldü. MEB ile son yazışmamızda bize İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde andın okunmasını düzenleyen 12. maddesinin kaldırıldığı buna karşın Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin halen yürürlükte olan 8. maddesine dayanılarak bu metnin 1, 2, ve 3. sınıf ders kitaplarında hala zorunlu olarak yer aldığı cevabı verildi. Fakat MEB kendi yönetmeliğini dahi çiğniyor burada, çünkü mevcut yönetmelik ilk üç sınıfı kapsamasına rağmen bu ırkçı metin yönetmeliğe aykırı olarak ilkokul 4. sınıfların ders kitaplarında da yer alıyor. Biz burada hem söz konusu çelişkileri göstermek istedik hem de bu antidemokratik uygulamaya tamamen son verilmesi için bir kere daha çağrıda bulunduk. Hükümeti tutarlı davranmaya ve bu ırkçı metni tamamen kaldırmaya çağırıyoruz.

Bu yazı Sivil Sayfalar web sitesinde yayınlanmıştır.

Share.

About Author

Comments are closed.