20 Haziran 2020 – Dünya Mülteciler Günü: Mültecilik insan hakkıdır

0

Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır platformu, Türkiye’deki göçmenlerin temel haklardan yoksun olduğunu belirterek mültecilik haklarının tanınmasını istedi.

2019 yılında dünyadaki göçmen sayısı 272 milyon kişiye. Türkiye’deki göçmenlerin sayısı ise 5,7 milyon kişiye ulaştı. Dünyada her yıl milyonlarca insan, savaş veya açlık gibi sebeplerle yaşadığı yeri terk ederek başka bir coğrafyada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. 

Mültecilerle ilgili Cenevre Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Haziran 1951’de kabul edildi. BM, daha sonra 20 Haziran tarihini “Dünya Mülteciler Günü” olarak ilan etti. İltica etme hakkı, mülteci olma hakkı, BM tarafından temel insan hakları arasında sayılır. 

Türkiye devleti ise Avrupa dışından gelen göçmenlere mülteci hakkı vermemektedir. Bu durum, BM kararlarına, Cenevre Sözleşmesine ve insan haklarına aykırıdır. Türkiye’de, mülteci statüsü verilmeyen göçmenler her an ülkelerine geri gönderilme korkusu ile yaşamakta, barınma, sağlık, çalışma ve eğitim hakkı gibi en temel insan haklarından faydalanamamaktadır.

Göçmenlere çalışma izni çok sınırlı olarak verilmekte, bu da göçmenlerin kayıt dışı çalıştırılmasına yol açmaktadır. Ayrıca maruz kaldıkları iş kazaları görmezden gelinmekte, düşük ücretle, riskli işlerde çalıştırılmaktadırlar. Sağlık ve eğitim hakkı sadece kayıtlı göçmenlere tanınmaktadır, oysa Türkiye’de kayıt dışı en az 1,5 milyon göçmen bulunmaktadır.

Türkiye’deki göçmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm önerilerimiz şunlardır:

• Bütün göçmenlere mülteci hakkı verilmelidir.

• Göçmenlerin diğer ülkelere gidişleri serbest olmalı, geri itme olayları engellenmelidir.

• İsteyen göçmenlere vatandaşlık hakkı verilmelidir.

• Irkçı, ayrımcı ve nefret barındıran söylemlerle etkin mücadele edilmelidir.

• Göçmenlere yönelik saldırıların cezasız kalmaması sağlanmalıdır.

• Göçmen kamplarındaki yaşam koşulları iyileştirilmelidir.

• Geri gönderme merkezlerindeki şartlar iyileştirilmeli, idari gözetim kararlarına dayanılarak göçmenler aylarca merkezlerde kötü şartlar altında tutulmamalıdır.

• Göçmen kampları ile geri gönderme merkezleri Barolar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaretine açılmalı, kamp ve merkezlerdeki göçmenlerin yeterli hukuki yardım alması sağlanmalıdır.

• Tüm göçmenlere çalışma, sağlık ve eğitim hakkı bir an önce verilmelidir.

Göçmenlerin en temel insan haklarına kavuşması, korona salgını günlerinde çok daha yaşamsaldır. Kimse sebepsiz göç etmez.

Hepimiz Göçmeniz – Irkçılığa Hayır

20 Haziran 2020

(gocmeniz.org)

Share.

About Author

Comments are closed.