24 Eylül 2019 – Bu Siyasi Kültür Ve Pratik Münafiklik Üretiyor!.. – Fahrettin Dağlı

0

Eğer siyasi erk insanları canı, malı, işi ve aşına halel getirmekle veya yakınlarına zarar vermekle sınıyorsa haliyle insanların pek çoğu, gelmesi muhtemel olan bu baskı ve sıkıntılara karşı gücün yanında yer almayı ve kendilerini güvende görmeyi yeğleyeceklerdir. İktidar sahiplerinin yaşadıklarına, inandıklarına, siyasetlerine inanmadıkları halde sırf muhtemel gelecek sıkıntıları def etmek / uzaklaştırmak için onlar gibi konuşmaya ve görünmeye çalışacaklar.

Eğer birisi çıkıp bu ülkede iktidarın muhalifler üzerinde herhangi bir baskısı sözkonusu değil, herkese adil davranılıyor diyorsa ona diyecek hiçbir sözümüz olmaz. Çünkü söylenecek her söz israf hükmündedir. İktidar aktörlerinin kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan veya iktidar politikaları konusunda muhalif pozisyonda duranlara karşı adil olmadığına dair burada binlerce temsili örnek verilebilir. Ancak bu çok önemli konuyu polemiğe etmemek için sadece bunu söylemekle iktifa ediyorum.

Peki, bu durumun ne tür sıkıntıları ve sakıncaları olabilir? Bir defa ekmeğini sizin kapınızdan temin eden; çocuklarının, yakınlarının iş ve güç sahibi olmaları için kapınıza muhtaç olan; karşılaşacağı bir takım hukuki problemler konusunda yargınıza mahkum olan; yaşadığı mahalde kendisini güvende hissedebilmesi için sizin ona verebileceğiniz emniyete ihtiyaç duyan herkes bu toplumda iki, üç, dört dil ve yüz ile yaşayacaklar. Size güvenmedikleri halde güveniyorlarmış gibi gözükecekler; sizlerle birlikte aynı safta namaz kılacaklar; eşlerinin, kızlarının başlarını örtecekler, ‘Allah ve Peygamber; inşallah ve maaşallah’ sözcükleri dillerinden eksik olmayacak. Samimi Müslümandan daha esaslı bir Müslüman yüzü göstermeye çalışacak. Size öyle bir dostluk görüntüsü vermeye çalışacaklar ki, belki de onların dışında dost edinmeye ihtiyaç duymayacaksınız. Onlar söz ve davranışları ile sizlere o kadar çok tabasbus edecekler ki, bunu yapmayanları yadırgayacak ve yanınızdan uzaklaştıracaksınız. Gerçek dostlar size hakkı ve adaleti hatırlatacakları için onlar size sevimsiz gelecek.

Münafıklar, gerçek dostların ne kadar yaman düşmanlar olduğu hususunda siyasi muktediri ikna etmeye çalışacaklar/ikna edecekler. Ve siyasi aktörler, onların gönülleri okşayan/çelen sözlerine aldanıp gerçek dostlarını yanlarından uzaklaştıracaklar. Siyasi muktedirin etrafı tamamen bu dalkavuklar tarafından kuşatılacak ve yanına kimse yanaştırılmayacak. Artık muktedire uzanan tüm iletişim kanalları bunların kontrolüne geçecek. Fakat bu kişiler istemedikleri bir hayatı yaşamak mecburiyetinde oldukları için sinelerinde iktidar mensuplarına karşı çok büyük bir kin, öfke ve nefret duyacaklar. Ayaklarının kayması ve sürçmesi için her türlü tuzak ve hileye başvuracaklar; ayaklarını kaydırtmak ve sürçmek için onları yanlış cihetlere yönlendirecekler ve yanıltacaklar.

Dedim ya, eğer bu esaslı konunun polemiğe edilmeyeceğine kanaat getirmiş olsaydım burada şu an iktidar mensuplarının/aktörlerinin yanında olan ve siyasi erkin etrafını kuşatan yüzlerce çift dilli, çift yüzlü insanın ismini zikrederdim.

Bu siyasi iktidarı muhalifler yıkmayacak, bizatihi iktidar içinde kümelenen bu insanlar yıkacak. Liderin yakın çevresine doluşarak, karar organlarına sızarak, sözel ve ritüel olarak kulluklarını / bağlılıklarını arz ederek itimatlarını sağlıyorlar ve elma kurdunun elmayı içerden yeyip bitirdiği gibi bunlarda öncelikle liderin beyninden başlayarak ve diğerlerine nüfuz ederek iktidarı mefluç (felç) bırakacaklar.

İktidara yakınlık duyanlara ithaf olunur!..

(fahrettindagli.com)

Share.

About Author

Comments are closed.