3 Aralık 2017 – Basın açıklaması: Arşivci, gazeteci Emin Şakir’e özgürlük!

0

Adalet Zemini Basın Açıklaması:

Arşivci, gazeteci Emin Şakir’e özgürlük!

Adalet Zemini aktivisti, Adalet Zemini web sitesinin teknik destekçisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi, Türkiye’de çıkmış tüm sol, sosyalist, devrimci yayınları arşivleyen solyayin.com adlı web sitesinin editörü Emin Şakir 26 Kasım, Salı akşamı tutuklandı.

Emin Şakir Türkiye’deki tüm sol, sosyalist yayınların arşivini, bir gazeteci titizliği ile yıllardan beri oluşturmaktaydı. Bu yayınların büyük bir çoğunluğu ile her hangi bir ideolojik yakınlığı olmamasına rağmen Emin, bir hizmeti yerine getirme duygusu ve sorumluluğu ile davrandı. Emin Şakir’in hazırladığı bu arşiv, yerel ve uluslararası alanda pek çok araştırmacı için önemli bir kaynak oldu.

Emin Şakir’e yöneltilen başlıca suçlama, sitede yayınlanan bazı yayınların “yasaklı yayınlar” listesinde olmasıydı. İki yıldır yürütülen soruşturması esnasında Emin, pek çok defa yurt dışına gittiği halde, adalete olan inancı sebebiyle her defasında geri geldi.

Esasta ifade özgürlüğünün açıkça ihlali anlamına gelen bu tutuklama, bizlerin hukuka ve adil yargılanma hakkına olan güvenimizi sarsmış, adalet duygumuzu yaralamıştır.

Emin’in yaptığı arşivcilik suç değil, çok önemli bir gazetecilik faaliyetidir; cezalandırılmayı değil, ödüllendirilmeyi hak etmektedir.

Çağrımız, yapılan yanlıştan dönülmesi ve Emin Şakir’in biran önce özgürlüğüne kavuşması içindir.

Adalet Zemini

3 Aralık 2017

Share.

About Author

Comments are closed.