1 Kasım 2016 – Adalet için basın ve düşünce özgürlüğü gereklidir.

0

Cumhuriyet gazetesinin yöneticilerine ve yazarlarına yönelik tutuklamalar basın ve düşünce özgürlüğüne ağır hasarlar vermektedir. Hukuk devletinde kişilere veya kurumlara yönelik soruşturmalar elbette yapılabilir ama medyaya yönelik sürmekte olan tutuklamalar amacını aşan bir yöne kaymıştır. Medya kuruluşlarına terör suçlaması ile sürekli baskınlar düzenlemek, çalışanlarını tutuklamak, toplumdaki adalet duygusunu zayıflatmaktadır.

15 Temmuz Darbe girişiminin atlatılmasında halkın direnişinin yanı sıra medyanın da önemli rolü olduğuna hepimiz yakından tanıklık ettik. Darbenin engellenmesi sonrası bir süre uzlaşı ortamı ortaya çıkmıştı. Ama OHAL ilan edilmesi ile birlikte özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortama girdik. Darbecileri temizlemek gerekçesi ile ilan edilen OHAL döneminde soruşturmaların alanı maksadı aşan bir biçimde genişletildi.

Soruşturmalar muhalif kesimleri cezalandırmanın ve muhalif basın-yayın organlarını susturmanın bir yolu haline getirildi. Kapatılan gazete, dergi, TV ve haber ajansı sayısı 170’e ulaştı. Sarı basın kartı sahibi 777 gazetecinin kartı iptal edildi, 105 gazeteci tutuklandı, 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı.

Gazete ve radyo kapatma veya farklı kesimlerden aydınları tutuklama gibi uygulamalar darbenin engellenmesi sonrası oluşan olumlu havayı giderek yok etmektedir. Yapılanlara dair olumsuz kanaat kamuoyunda her geçen gün yaygınlık kazanmakta, iktidarın darbe karşıtı mücadelesine yönelik toplumdaki inanç ve destek her geçen gün azalmaktadır. Yargının siyasi yönlendirmelerden etkilendiği düşüncesi giderek haklılık kazanmaktadır. Bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Adalet Zemini

Share.

About Author

Comments are closed.