14 Ağustos 2016 – Basın Açıklaması Metni ve İmzacılar

0

Darbe Karşıtları İle Buluşuyoruz! 15 Temmuz Bir Daha Asla

15 Temmuz 2016 gecesi, kanlı bir darbe teşebbüsüyle derinden sarsıldık. Bizler, Adalet Zemini grubu üyeleri olarak, kimden geldiği ve kime karşı olduğundan bağımsız olarak darbelerin tümüne kayıtsız, şartsız karşıyız. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe teşebbüssünü lanetliyoruz.

Bu girişimin başarısızlığının arkasında, geçmiş darbe dönemlerinde göremediğimiz bir demokrasi bilincinin toplumda yer bulmasının yattığının farkındayız. Daha önceki darbe tecrübelerinden farklı olarak, ilk defa toplumun geniş kesimleri sokağa çıkarak, büyük bir cesaretle ve tarih yazarak darbeye karşı durdular. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Darbeyle devrilmeye çalışılan bir iktidarın yaşanan travma sonrasında karşı karşıya kaldığı zorluk ve sorumlulukların bilincinde olarak; demokrasimizin daha sağlam ve güvenli temellere oturabilmesinin yolunun, darbe ile mücadele de dahil olmak üzere her alandaki siyasi mücadelenin demokratik usullere uygun yapılmasından geçtiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda Adalet Zemini olarak aşağıdaki hususları önemli buluyoruz:

– Darbe girişiminin ardından yürütülen süreçte adil yargılanma hakkının kesintiye uğratılmadığının ve masumiyet karinesi ilkesinden taviz verilmediğinin görülmesi, OHAL yetkilerinin hak ihlallerine yol açmadan ve istisnai olarak kullanıldığının, suçluyla masumun birbirine karıştırılmadığının anlaşılması, soruşturmalardan çıkacak sonuçlara güveni arttıracaktır.

– Devlet idaresinde şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap sorulabilirlik ilkelerini hayata geçirecek kurumların oluşturulması, liyakat, ehliyet ve hakkaniyet şartlarının objektif bir biçimde uygulanması; siyasetin her aşamasında halkın etkinliğinin sağlanması umut verici çok önemli adımlar olacaktır.

– Cumhuriyet seçkinciliğinin pasifize ettiği halk, sadece darbelerde ve seçimlerde hatırlanan pasif bir unsur olmaktan çıkarılarak, hak ettiği statüye kavuşturulmalıdır. Unutulmamalı ki darbeye karşı en etkin mücadele halk tarafından verilmiştir.

– Darbeler geleneğine kesinlikle son verilmesi açısından Genelkurmay Başkanlığı’nın Savunma Bakanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını, askerî eğitimin demokratik bir rejimin kriterlerine uygun hâle getirilmesini destekliyoruz.

– 15 Temmuz darbe girişiminde de önemli etkisi olduğunu düşündüğümüz, orduyu siyaseten işlevselleştiren ve güçlendiren ve toplumu militarize eden Kürt sorununun çözümünde barışçı ve müzakerelere dayanan bir siyasete geçilmesinin aciliyetini hatırlatıyoruz.

– Büyük bir cesaretle darbeyi durdurmayı başarmış Türkiye toplumunun, içinden geçmekte olduğumuz bu zor süreci daha fazla demokrasi ile atlatacağına inanıyoruz. Bu sebeple toplumun tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini kapsayan çoğulcu, eşitlikçi, demokratik yeni bir Anayasa için bir an önce harekete geçilmesini talep ediyoruz.

ADALET ZEMİNİ

 

İmzacılar:

Abdulvalid Gezer

Alev Erkilit

Ali Akel

Ali Öner

Atilla Dirim

Besim Delaloğlu

Burak Kalpaklıoğlu

Cem Somel

Cemal Yardımcı

Cihangir İslam

Çağla   Oflas

Çiğdem Kelemet Türk

Dilaver Demirağ

Ersin Damarsardı

Evren Ergec

Faruk Sevim

Fatma Akdokur

Ferhat Kentel

Funda Ata

Giray Köprülü

Gülayşe Koçak

Gülsüm Ekinci

Halil Ibrahim Yenigun

Hasan Fehmi Özer

Hasan Pehlivan

Hasan Uyar

Hidayet Tuksal

İbrahim Sediyani

İslam Özkan

İsmail Çapar

Jale Mildanoğlu

Kemal Başak

Kuban Kural

Mehmet Arif Koçer

Meltem Oral

Murat Erkman

Nazif Kapusuz

Nurten Eliaçık

Ozan Tekin

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Roni Margulies

Serhat Özdili

Sıdıka Çetin

Sinan Kurban

Sinan Özbek

Subhan Erkan

Şenol Karakaş

Şevki Evrendilek

Tarkan Tek

Ufuk Uras

Ümit Aktaş

Volkan Akyıldırım

Yavuz Sabancı

Yasin Altıntaş

Yıldız Önen

Zeynep Tanbay

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.