15 Haziran 2022 – Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu: Irkçı ayrımcı uygulamalar cezalandırılsın

0

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmenlere yönelik ayrımcı ve hedef gösteren uygulamalarına devam ediyor. Belediye reklam panolarına Türkçe ve Arapça “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlığıyla “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” yazılı afişler astırdı. 

Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi daha önce de göçmenlere pahalı su satmak, pahalı evlenme tarifeleri uygulamak istemiş, bu kararları mahkeme tarafından iptal edilmişti. Son olarak Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumu (TİHEK), Bolu Belediyesini bu ayrımcı uygulamaları nedeniyle 40 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Sığınmacı Hakları Platformu, göçmenlere karşı ırkçı uygulamalarıyla öne çıkan, ırkçı saldırıları kışkırtan ve teşvik eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Şubat ayında suç duyurusunda bulundu. (Sığınmacı Hakları Platformu’ndan Tanju Özcan hakkında suç duyurusu)

Suç duyurusunda Tanju Özcan’ın işlediği birden fazla suçun yasalardaki karşılığı şöyle ifade edilmişti: 

“Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’ın söz ve eylemleri, insan hakları ihlali, ayrımcılık ve nefret temelli suçların odağı haline gelmiştir. Bu kişi gerek evrensel hukukun ve gerekse de yürürlükteki hukukun hükümlerini çiğneyerek çok sayıda ve çok boyutlu suçu alenen işlemiştir. Bu suçları işleyen kişinin kamu gücünü kullanma makamında olması ve söz konusu suçların önemli bölümünü basın yayın yoluyla işlemesi, hak ihlallerinin etkisini ve tahribatını artırmaktadır.”

Bolu Belediye Başkanının işlediği suçlar: Nefret ve Ayrımcılık, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali olarak tespit edilmişti.

Göçmenlerin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Göçmenlerin özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür. Göçmen haklarını sınırlayan politikalar, başta ifade, örgütlenme, gösteri yapma haklarımız olmak üzere tüm demokratik haklarımıza göz dikilmesine, giderek can güvenliğimizin yok olmasına yol açar. 

Göçmenler “sorun” değildir, sorun onlara saldıran ırkçılardır.

Göçmen düşmanı ırkçı nefret söylemlerine geçit vermeyelim.

Irkçı ayrımcı söylemler, uygulamalar cezalandırılsın.  

Bütün göçmenler kardeşimizdir.

Irkçılığa Hayır, Hepimiz Göçmeniz Platformu

Share.

About Author

Comments are closed.