5 Aralık 2016 – USEBAD

0

Geçtiğimiz günlerde yeni bir dernek kuruldu. İzmir’de kurulan derneğin adı, “Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği”. Kısaca “USEBAD”.  31 Ekim 2016 tarihinde resmî olarak kuruluşunu ilan eden USEBAD’ın amacı, Türkiye ile Senegal ve Batı Afrika ülkeleri arasında dostluk, kardeşlik, işbirliği ve dayanışma köprüsü kurmak. Derneğin merkezi İzmir ve bir şubesi de Senegal’in başkenti Dakar’da açılacak.

USEBAD’IN AMACI

USEBAD, Senegal halkıyla dayanışmayı amaç ediniyor olup, eğitim, kültür ve sanatın kendi değerleri içinde özgürce hareket etmesi gayesine hizmet etmekte ve politik yapılanmaların üstündedir. Hiçbir politik kuruluş veya illegal politik yapılanmalar ile ortak hareket etmez. Sanatın barış özdekli evrensel değerleriyle bütün canlılara karşı aynı sorumluluğu hisseder, yaşamsal niteliğin insandan yana ve doğayı geliştirmek bazında olması için mücadele eder. İnsanı ve hayatı ilgilendiren herşey sanatın özdeğidir. Bu düşünceden hareketle Senegal halkı ile Anadolu halkının kaynaşması, ortak değerler üreterek iki halkın kardeşliği için sanatçıları buluşturması, ortak etkinlikler düzenleyerek sağlanacak koordinasyonlarla karşılıklı tanıtımlar hedef alınacak.

Senegal halkının geleneksel ve modern kültür sanat değerlerinin ülkemizde tanıtılmasını sağlamak, aynı oranda Anadolu medeniyetlerinin bir sonucu ve sesi olan kültürel değerlerimizin Senegal’de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, derneğin temel amacı ve misyonu. Bütün bu girişimler sırasında ortak nokta, barışa ve insan sevgisine, insan haklarına dayalı ilişkileri güçlendirmek hedefleniyor.

Dil, dîn, ırk ayırımı yapılmadan insana ve hayata dair bütün değerlerin korunması adına Senegal ve aynı duyarlılığı paylaşan bütün dünya sanatçılarının dayanışmasını sağlamayı amaçlayan USEBAD, insan hakları, doğa hakları, barış ve özgürlüklerden yana bir duruş sergilemek istiyor. Uluslararası barış, sevgi, kardeşlik, dostluk temelinde kurulacak iletişimi güçlendirmek, savaşa, çevre kirliliğine karşı çıkarak sanatın gücüyle halkların sözcüsü olmak, bu doğrultuda emek ve ürün veren sanatın her dalındaki sanatçıların dayanışması sağlanarak, gerekmesi halinde merkezi yönetimin onayı ile özdeş sanat kuruluşlarıyla ortak platformlar oluşturmak gayesiyle yola çıkılmış bulunuyor. Dünya barışının, toplumların birbirini tanıması ve ortak değerler üretmesi ile mümkün olduğu inancıyla, uluslararası kültürel ilişkilerin ve işbirliğinin sağlanması, olabilecek katkı ve kaynakları bu doğrultuda yaratıcı ve geliştirici faaliyetlerde kullanılmak üzere yönlendirmek gerektiğine inanan USEBAD, hayatı ilgilendiren mevcut veya olabilecek sorunlara dünya kamuoyunun ilgisini çekmek istiyor.

Senegal’de ve ülkemizde bütün insanlığa mal olmuş kültürel değerlerin korunması, gelişmesi, kitleyle buluşması ve envanter çalışmalar yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması, kültür – tarih kaynakçalarının derlenerek dökümantasyon merkezinin kurulması veya uygun görülen yapılarda muhafaza edilmesi, USEBAD’ın çalışma kapsamına giriyor. USEBAD, üyelerin derneğe başvuru sırasında ve daha sonra vereceği katkılarla Türkiye – Senegal sanat yapıtlarının sergileneceği kalıcı kültür merkezi açmak, kardeş iki halkın tarihsel ve modern algı belleğini oluşturmak, muhafazâ etmek, sömürgeciliğin ve kölelerin tarihini derlemek ve süreç içinde “Dünyanın utancı” adı ile müzeye dönüştürmek arzusunda.

Türkiye ile Senegal ve Batı Afrika ülkeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamayı, başta Senegal olmak üzere değişik ülkelerde, o ülke sanatçılarının veya bağlı oldukları kurumların talebi ile uluslararası kültür, turizm, sanat ve spor etkinlikleri düzenlemeyi amaçlayan USEBAD, etnografik, demografik ve arkeolojik anlamda geçmişe dönük insan – doğa kazı – tarihsel araştırmalara öncülük yapmaya, yapan kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyet ve sunum alanlarını oluşturmaya çalışacak.

Senegal’i coğrafî, tarihsel ve kültürel olarak daha yakından tanımak adına geziler düzenleyecek, fuar, panayır, sergi ve benzeri sosyal paylaşım ve teknolojik sunumları da yapacak olan USEBAD, bu amaçla çeşitli komisyonlar oluşturarak ve komiteler kurarak, eğitim amaçlı seminerler düzenleyecek, değişik dünya dillerinde kurslar açacak. Bu amacın gerçekleştirilmesi için ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve benzeri kamu kurumları fonlarından ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere başvuruda bulunacak olan dernek, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışında partner kurumlarla karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, güç birliği, eylem birliği oluşturmak, değişik dillerde kurumsal yayınlar yapmak için başta üyelerine olmak üzere, talep gelmesi halinde kamuoyunun yararlanabileceği kurs, seminer, atölye, konferans ve panel gibi eğitim sunumları yapmak, mesire – piknik alanları kurmak ve organize etmek, üyelerin öznel ürünlerini ve üretimlerini sergilemeye dönük açık veya kapalı alanlar oluşturmak, üretimlerin dolaşımını sağlamak, çalışmaları düzenlemek için çaba harcayacak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda koşullar oranında, sinema – televizyon filmi, belgesel, kısa film, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve rozet, kokart, bayrak ve flama hazırlatmak, tanıtım amaçlı bütün teknolojik verilerden yararlanmak düşüncesinde olan USEBAD, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri ve ilgililerin hizmetine sunmak, üyelerinin sorunlarını çözmek adına danışma ofisleri kurmak, sosyal paylaşım amaçlı özel günlerde öncülük etmek gibi çalışmalara imza atacak.

USEBAD, üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, fuar, festival, tanıtım ve eğlenceli etkinlikler düzenleyecek olup, Senegal ve Türkiye’de insanlığın gelişimine, dünya barışı ve sanatına, çevre ve hayvan haklarına katkıda bulunan kişi ve kurumlara, sayısı yine yönetim kurulunca belirlenerek ödüllendirecek.

DERNEĞİN KURUCULARI VE YÖNETİMİ

Derneğin kuruluşuna öncülük eden isimler, Senegal Eski Başbakanı Aminata Tóure’nin kardeşiyle evli olan işkadını ve uluslararası danışman Yasemin Fidan Tóure, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (International Activist Artists Association) Başkanı şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkhan, Afrika ve siyahî halklara yönelik çalışmalarıyla ve Pan-Afrikanist fikirleriyle bilinen gazeteci İbrahim Sediyani.

Derneğin başkanlığını Yasemin Hanım yaparken, Ümit Yaşar Işıkhan ve İbrahim Sediyani de başkan yardımcılığı görevini yürütmektedirler.

Dernek henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, kurucuları arasında 7 farklı ülkeden üyeler bulunuyor: Senegal, Türkiye, Almanya, Belçika, Litvanya, Yunanistan ve ABD.

Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (USEBAD)’nin kurucuları ve üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

İşkadını ve uluslararası danışman Yasemin Fidan Tóure (Senegal), şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkhan (Türkiye), gazeteci ve yazar İbrahim Sediyani (Almanya), avukat Mehmet Emin Nehrozoğlu (Türkiye), jeoloji mühendisi Atilla Özoluk (Türkiye), bilgisayar mühendisi Murat Emeç (Türkiye), avukat Ali Sayan (Almanya), edebiyatçı ve yazar İbrahim Ülger (Türkiye), tıbbî laborant Basri İpek (Belçika), siyasal bilimci Cihat Yılmaz (Litvanya), siyasal bilimci Nesrin Fidan (Yunanistan), edebiyatçı ve yazar Tülay Duygulu Pırlant (ABD), film yapımcısı ve senarist Murat Şener (Türkiye), yayıncı ve yazar Murat Çavga (Türkiye), işadamı Reşat Taş (Almanya).

Derneğin İzmir merkezdeki adresi şöyle: Büyükbeyler İşhanı, 847 Sokak, No 8 Kat 2 Daire 209 / A, Konak – İzmir.

Nisan ayında İzmir’de bir ev sohbetinde, misafirlikte fikir olarak ortaya atılan bir oluşumun, aradan sadece birkaç ay geçtikten sonra bugün gerçekleşmiş olmasının haklı sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu kelimelere dökmek mümkün değil.

Hayırlı olsun. Allah-û Teâlâ utandırmasın.

Erdemli bir toplum, aydınlık bir ülke dileğiyle.

İbrahim Sediyani

Uluslararası Senegal ve Batı Afrika Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği (USEBAD)

Yazı Sediyani haber web sitesinden alınmıştır.

Share.

About Author

Comments are closed.