BİZ KİMİZ?

Adalet Zemini kutuplaşma, kavga, karmaşa ve şiddetin hâkim olduğu bir ortamda, farklı kesimlerden, farklı kültürel arka planlara sahip insanların “adalet zemininde” buluşmak, barışı ve giderek daha da görünmez hale gelen sağduyuyu/hakkaniyeti aramak üzere bir araya geldiği bir platformdur.

2014 yılının sonlarında, “herkes için adaletli bir dünya” hedefi için farklı gelenekler, fikirler ve “mahalleler” arasındaki temas noktalarını, ortaklıkları çoğaltmaya davet eden bir çağrı aracılığıyla buluşmaya başladık.

İlk buluşmaların ardından “Dert bizde, Derman Bizde” başlığıyla bir metin kaleme aldık. Derdimizin insanların bir kadermişçesine katlanmak zorunda bırakıldığı, dünyadaki ve ülkemizdeki adaletsizlikler olduğunu ortaya koyduk. Farklı kimliklerimiz ve çoğul hassasiyetlerimizle, farklılıklarımız kadar ortaklıklarımızı da keşfetmek ya da oluşturmak üzere, yeni bir tecrübe inşa etmek için bir araya geldiğimizi ilan ettik. Farklı geleneklerden beslenen ama birlikte düşünen, birlikte çabalayan insanların müşterek bir kanaat inşa etmesinin mümkün ve faydalı olacağına inananları, rotamızı belirlemek için aramıza çağırdık.

Türkiye’nin önemli meseleleri üzerine konuşmak, birbirimizi dinlemek ve tartışmak üzere bir dizi toplantı yaptık. Kuşkusuz farklı tonlar, farklı öncelikler olmasına rağmen, genel olarak bütün meselelerde, en temel hassasiyetlerde ortaklaşabildik.

Bu ortak hassasiyetlerden hareketle, “öteki” görülenin hukukuna sahip çıkmak, meseleleri adalet ve hakkaniyet içinde değerlendirmek ve gözü kara taraftarlığın ötesine geçen bir bakış açısı geliştirmek üzere bir fikir ve kanaat odağı oluşturmaya karar verdik.

Bu doğrultuda ortak duyurular, açıklamalar ve bildiriler yayınlamak; yerel ve uluslararası toplantılar ve başka etkinlikler düzenlemek; farklı kesimlerce ve niyetlerle karartılmaya çalışılan adaletin ışığını görünür kılmak için bir aradayız ve bu duyarlılıklara sahip olan herkesi de aramıza davet ediyoruz.